اخذ گواهینامه ISO 21500:2012 تحت عنوان Guidance on Project Management

01
May ,2018

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی در راستای بهره وری از دانش روز در زمینه های فنی و مدیریتی با پیاده سازی زیر ساختهای مناسب موفق به دریافت گواهینامه فوق الذکر در تاریخ 25 فوریه 2018 / 6 اسفند 96 از شرکت DQS گردید. این گواهینامه از طریق سایت www.dqs-middleeast.com و www.iqnet-certification .com قابل ردیابی می باشد.