گواهی نامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

OHSAS18001 : 2007

ISO9001 : 2015

ISO14001 : 2015

ISO/TS 29001:2020

ISO 10006:2017

HSE Management System

ISO 21502:2020

در مدیریت پروژه QMS Mark

ISO 10002:2018

PMBOK

صلاحیت خدمات مشاوره پدافند غیرعامل

ISO 45001:2018

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ISO 21500:2020 Guidance on Project Management

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران