تبریک فرارسیدن سال نو

11
March ,2023

با تقدیم سلام

آرزومندم  که در سال جدید ، نوای هماهنگ و دل انگیز قدم های بهار زیبا نوید بخش روزهایی روشن ، پرامید و مملو از شادمانی و تندرستی برای جنابعالی و خانواده محترمتان باشد

حسین رهنما - مدیرعامل
دی و بهمن بگذشتست به سر
بلبل و چلچله و شانه به سر 
عشق مدهوش ، ولی ، هوش به سر   
که دلت بادگران ، زندگی راست ثمر
مژده ای دل که خزان کرده سفر
بوی گل عطر چمن در راه است
رقصِ باد ، غَمزه ی گُل ، نازِ بهار
جملگی ناصح این وصفِ گران»