طراحی پایه (Basic Design )

fsecBanner001

بخشي از فرآيند طراحي است كه طي آن بر مبناي سيماي كلي طرح/پروژه كه در مرحله طراحي مفهومي مشخص شده است و با بررسي كامل و ميداني و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه تعيين می شود. در اين مرحله فرآيندها به روشني تعيين و كاركردهاي اصلي تمامي سيستم هاي تشكيل دهنده طرح/پروژه مشخص مي شود.
بخشی از خدمات این مشاور در فاز طراحی پایه به تفکیک هریک از بخشهای مهندسی به شرح زیر می باشد:

1 .

فرایند

 • انجام محاسبات فرآیندی مورد نیاز
 • تعیین فلسفه ومبانی طراحی ، شامل تعیین حالت ها و چگونگی افزایش فشار و تراکم سیالات
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی
 • بازنگری و تکمیل اطلاعات و داده های مربوط به گزینه برتر فناوری و تهیه اطلاعات و داده های لازم برای طراحی فرآیند افزایش فشار و تراکم .
 • تهیه نقشه های PFD و P&ID
 • تهیه دیاگرامهای فرآیند ( PFD )
 • محاسبات و تعیین مشخصات دستگاهها و ماشین آلات
 • انجام محاسبات لازم جهت تعیین توان و سایر مشخصات ماشین آلات
2 .

تجهیزات

 • تعیین فلسفه و مبانی طراحی تجهیزات فرآیندی
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی و انتخاب تجهیزات
 • انجام محاسبات هیدرولیکی سیال ( های ) و تهیه داده های طراحی با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای .
 • تهیه مشخصات فنی عمومی تجهیزات
 • سیستم ها و تجهیزات مکانیکی
 • سیستم تأمین آب ( آشامیدنی ، کشاورزی ، مصرفی ، آتشنشانی ، صنعتی )
 • سیستم دفع فاضلاب
 • سیستم دریافت سیالات
 • سیستم قطع اضطراری (FIRE & DETECTION) & (Emergency Shutdown)
 • سیستم تصفیه روغن
 • سیستم آتش نشانی Fire Detection & Fighting System
3 .

لوله کشی

 • تعیین فلسفه و مبانی طراحی برای انواع مختلف کارهای لوله کشی .
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی .
 • تهیه نقشه جانمایی و نحوه آرایش و استقرارکل مجموعه Piping .
 • تهیه داده های مورد نیاز برای طراحی کارهای لوله کشی و انتخاب لوله ها ، اتصالات و متعلقات برای انواع کارهای لوله کشی .
 • تهیه مشخصات فنی عمومی .
4 .

سیویل و سازه

 • تعیین فلسفه و مبانی طراحی ، شامل تعیین ویژگی های معماری ، خصوصیات کمی و کیفی ساختمانهای
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی .
 • طراحی اولیه معماری ، تعین سیستم های مناسب تأسیسات برقی و مکانیکی و تهیه داده های معماری و سازه های مورد نیاز جهت انجام محاسبات فنی ساختمانی .
 • تهیه مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی و تأسیسات برقی و مکانیکی .
 • تعیین مشخصات جاده ها .
5 .

برق

 • مطالعه و بررسی فنی – اقتصادی منابع تأمین برقی ( مثلاً از طریق شبکه یا ایجاد نیروگاه مستقل )
 • تابلوهای تغدیه مصرف کننده های عمده و سیستم های مختلف .
 • سیستم حفاظت تجهیزات برقی
 • موتورها و موتور کنترلرها .
 • سیستم های تأمین برق پشتیبان ( Standby Power Supplies )
 • تهیه مشخصات فنی عمومی سیستم ها و تجهیزات اصلی آنها .
 • سیستم روشنایی با تغذیه از ژنراتور اضطراری و یا استفاده از برق شبکه .
 • سیستم های اتصال زمین و حفاظت تقویت فشار درمقابل صاعقه .
 • کارهای کابل کشی .
6 .

کنترل و ابزار دقیق

 • تعیین فلسفه و مبانی طراحی سیستم شامل تعیین اهداف اصلی کنترل و اصول اساسی کارکرد ایمن
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی.
 • تهیه نمودارهای مقدماتی حلقه های اصلی و حلقه های فرعی عمده فرآیند و تجهیزات عمده
 • تعیین فلسفه و مبانی طراحی و یا انتخاب اجزا و تجهیزات کنترل ابزار دقیق ، برای فرآیند و هریک از تجهیزات عمده و سیستمهای تشکیل دهنده شامل:
  • تابلوها و تجهیزات فرمان:(POERATORS PANEL & COMMAND DEVICES)
  • تجهیزات محرکه: (DRIVEN DEVICES)
  • سیستم منطق کنترل: (LOGIC SYSTEM)
  • تهیه داده های طراحی و یا انتخاب تجهیزات کنترل و ابزار دقیق.
  • تهیه مشخصات فنی عمومی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق.