همکاری شرکتهای ایدوم اسپانیا و فرآیند سازان انرژی

17
October ,2016

در پی بازدید آقای گیلرمو لاره آ کوئینتینا مدیر توسعه بازار بین الملل و مدیر پروژه های شرکت معظم اسپانیایی ایدوم ، دو طرف جهت مشارکت در پروژه های بزرگ مهندسی نفت و گاز شامل پالایشگاه ، پتروشیمی ، مخازن ذخیره ، خطوط لوله و ایستگاههای تقویت فشار گاز توافق کرده و بزودی تفاهم نامه همکاری مابین طرفین به امضا خواهد رسید