گواهینامه ها

عنوان گواهینامه

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

شخصیت / ارگان اهدا کننده

انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران
رئیس هیئت مدیره- جناب آقای مهندس محمود اولیایی

صلاحیت

عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

عضویت

عضویت در گروه های تخصصی : صنایع- مهندسی نفت وگاز و پتروشیمی- خطوط انتقال نفت و گاز

تاریخ اعتبار

1397/10/25

عنوان گواهینامه

ISO 21500:2012
Guidance on Project Management

شخصیت / ارگان اهدا کننده

DQS CFS GmbH

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت کیفیت
(Guidance on Project Management ) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2021/Feb/24

moshaver

عنوان گواهینامه

گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

شخصیت / ارگان اهدا کننده

جامعه مهندسان مشاور ایران
رئیس شورای مدیریت- جناب آقای مهندس عطاالله آیت اللهی

عضویت

عضویت در گروه های تخصصی : صنایع- مهندسی نفت وگاز و پتروشیمی- خطوط انتقال نفت و گاز

سال دریافت

1382/10/06

salahiat

عنوان گواهینامه

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

شخصیت / ارگان اهدا کننده

رییس امور نظام فنی و اجرایی
جناب آقای غلامحسین حمزه مصطفوی

صلاحیت

صلاحیت در انجام خدمات مشاوره در پایه یک تخصص خطوط انتقال نفت وگاز با تعداد شش کار مجاز و پایه سه تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی با تعداد چهار کار مجاز

تاریخ اعتبار

1399/07/05

ozviat

عنوان گواهینامه

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

شخصیت / ارگان اهدا کننده

انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران
رئیس هیئت مدیره- جناب آقای مهندس محمدکیهان میر فخرایی

صلاحیت

عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

سال دریافت

1387/10/25

iso9001

عنوان گواهینامه

ISO9001 : 2008

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001 : 2008) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2018/JULY/30

iso14001

عنوان گواهینامه

ISO14001 : 2004

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001 : 2004) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2018/JULY/30

iso18001

عنوان گواهینامه

OHSAS18001 : 2007

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت کیفیت
(OHSAS18001 : 2007) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2018/JULY/30

iso1006

عنوان گواهینامه

ISO 10006:2003

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت کیفیت
(Design Engineering Service and Management Contract) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2017/May/26

iso29001

عنوان گواهینامه

ISO/TS 29001:2010

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مدیریت کیفیت در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی
(Design Engineering Service, Managing Contracting and Site Supervision for Oil,Gas and Petrochemical industries)
بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2018/June/24

hse

عنوان گواهینامه

HSE Management System

شخصیت / ارگان اهدا کننده

SGS Iran Limited

صلاحیت

صلاحیت ارائه خدمات مشاور مطابق با سیستم مدیریت کیفیت
(HSE Management System) بر اساس استاندارهای بین المللی

تاریخ اعتبار

2017/May/29