خانه » صفحه بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز

05
10

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز


بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز، جناب آقای مهندس تربتی به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیره از پروژه خط لوله 30 اینچ اسفراین-نقاب-جغتای