گواهی نامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مشاوره پدافند غیرعامل

ISO 21500:2020 Guidance on Project Management

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ISO 45001:2018

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

ISO9001 : 2015

ISO14001 : 2015

OHSAS18001 : 2007

ISO 10006:2017

ISO/TS 29001:2020

HSE Management System

ISO 21502:2020

در مدیریت پروژه QMS Mark

ISO 10002:2018

PMBOK