خانه » صفحه تزریق گاز به خط 30 اینچ اسفراین–نقاب جهت گاز رسانی به کارخانه فولاد سبزوار

18
02

تزریق گاز به خط 30 اینچ اسفراین–نقاب جهت گاز رسانی به کارخانه فولاد سبزوار


در اردیبهشت ماه سال 1396 خط لوله اسفراین-نقاب به طول 45 کیلومتر به همراه ایستگاههای لانچر و رسیور و چهار ایستگاه شیر بین راهی و انشعاب های لازم، جهت گاز رسانی به کارخانه فولاد سبزوار و روستاهای مجاور، تست و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی
پیمانکار: شرکت ایران ارتباط