تزریق گاز به خط 30 اینچ اسفراین–نقاب جهت گاز رسانی به کارخانه فولاد سبزوار

29
بهمن 1396

در اردیبهشت ماه سال 1396 خط لوله اسفراین-نقاب به طول 45 کیلومتر به همراه ایستگاههای لانچر و رسیور و چهار ایستگاه شیر بین راهی و انشعاب های لازم، جهت گاز رسانی به کارخانه فولاد سبزوار و روستاهای مجاور، تست و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی
پیمانکار: شرکت ایران ارتباط