دریافت استانداردهای بین المللی

24
تیر 1395

در مورخ 1 و 2 تیر ماه سال جاری ممیزی سالیانه (سال 94) توسط شرکت SGS  انجام پذیرفت .در این بازه کلیه مستندات توسط ممیزین بازبینی و استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2004 ، سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS18001:2007،سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE/MS ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2003 و سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS29001: 2010 تمدید گردید.لازم به ذکر است که رشد روند دریافت استانداردهای بین المللی اخذ هر استاندارد در بازه زمانی 2 سالانه و ارتقاء آن در دفتر مرکزی و سایت های وابسته می باشد.