عملیات تزریق گاز پروژه ادامه خط بندر عباس

14
دی 1395

در مورخه 04/10/1395 با حضور نمایندگان محترم بهره بردار منطقه 6 ، نماینده محترم مجری طرح ، نمایندگان مشاور و پیمانکار انجام عملیات تزریق گاز از کیلومتر 21 تا 36 خط 30 اینچ غرب بندرعباس انجام شد.

خط مذکور که در انتها با ساخت یک ایستگاه شیر انشعاب به خط 22 اینچ سرخون متصل می گردد ، جهت تغذیه نیروگاه بندرعباس احداث گردید . شروع عملیات اجرایی پروژه مذکور از مورخ 08/04/1395 آغاز و با تلاش طرفین پیمان زودتر از موعد(6 ماهه برنامه زمان بندی) آماده تزریق شد.