فضای شرکت

office

فضاي مورد استفاده شركت به مساحت 550 متر مربع با مالكيت شركت مي باشد.
همچنین شرکت دارای چندین مهمانسرا در شهرهای لامرد شیراز، خنج ، جهرم، صفاشهر، شهر رضا، بندر عباس، سبزوار، آغاجاری و امیدیه اهواز می باشد.
تعداد ماشینهای استیجاری در اختیار شرکت بیست و چهار دستگاه می باشد