معرفی شرکت

aboutus

شرکت مهندسين مشاور فرآيند سازان انرژی (سهامي خاص) در خرداد ماه سال 1381 با هدف اجرای پروژه های طراحی مهندسی و خريد در زمينه صنايع نفت، گاز، پتروشيمی و بخش صنعت تشکيل گرديد.
موسسين شرکت اشخاص حقيقی بوده که دارای تجارب ارزنده ای در زمينه طراحی، مهندسی، خرید و مديريت پروژه ها می باشند.
این شرکت با تکیه بر دانش و سوابق اجرائی و کارشناسی اعضاء و همکاران خود که با درجات دکتـرای فنی، فـوق لیسانس و لیسانس مهندسی، حقوقی و مالی و سال‌ها تجربه در صـنایع نفت، گاز و پتروشیمی توانسته است، طی این مدت فعالیت مستمر و ثمربخش در اجراء پروژه های طراحی مهندسی و خرید داشته باشد.
در این راستا و به منظور دستيابی به اهداف و خط مشی تعريف شده، نسبت به بکارگيری نيروهای با تجربه و همچنين نرم افزارهای تخصصی طراحی مهندسی اقدام نموده و بخشهای مختلف مهندسی به شرح زير را ايجاد نموده است:

  • بخش فرآيند و ایمنی
  • بخش سيويل و سازه
  • بخش لوله کشی
  • بخش مکانيکال و ماشينری
  • بخش برق
  • بخش ابزار دقيق
  • بخش برنامه ريزی و کنترل پروژه