حسین رهنما

عضو هيئت مديره و مدير عامل

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : حسین رهنما
سال تولد : 1346
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
محل تحصیل : دانشگاه شریف
سال اخذ مدرک : 1369
تجارب و سوابق كاري
بیش از 26 سال تجربه كاري
مدیر عامل
مدير پروژه- پروژه Pig Launcher /Receiver Station 1400 & 3500(EPC Project)
مدير برنامه ريزي-پروژه يازده ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت OTEC
مدير برنامه ريزي-پروژه مديريت پيمان چهار ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت OTEC
كارشناس ارشد برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه پارس جنوبي فازهاي 9 و 10-شركت OIEC
سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد-شركت OIEC
سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه ايستگاههاي تقويت فشار گازS3&S6-شركت OIEC
هماهنگ كننده برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه شش ايستگاه تقويت فشار -شركت OIEC
سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه ايستگاههاي تقويت فشار گازS1&S2-شركت OIEC
هماهنگ كننده برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه NGL 1200 & 1300-شركت OIEC
هماهنگ كننده برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه نيروگاه اتمي بوشهر-شركت OIEC
هماهنگ كننده برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه كرنج پارسي 600و 700 -شركت OIEC
سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه-پروژه تصفيه خانه آب پتروشيمي تبريز-شزكت OIEC
سرپرست بودجه و كنترل هزينه –پروژه تصفيه خانه آب و واحد پلي استايرين پتروشيمي تبريز-شركت OIEC
طراح ارشد سيستم-پروژه اتوماسيون كارخانه پاك وش و پاك نام-شركت Dell Iran
طراح سيستم-پروژه اتوماسيون سازمان مهندسي عمران شهر تهران-شركت Dell Iran
طراح سيستم –پروژه اتوماسيون سيستم سفارش خارج –دانشگاه صنعتي شريف واحد طرح و برنامه
مهارت و تخصص
آشنايي كامل با اصول برنامه ريزي وكنترل هزينه علمي
آشنایي کامل با نرم افزارهايPrimavera ,MS Project
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات

احمد دهقانپور

مدیر پروژه | رئیس هيئت مديره و مدیر حقوقی و قراردادها

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : احمد دهقانپور
سال تولد : 1348
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك(حرارت و سيالات)
محل تحصیل : دانشگاه شریف
سال اخذ مدرک : 1372
تجارب و سوابق كاري
بیش از 23 سال تجربه كاري
مدیر پروژه نظارت عالیه و کارگاهی 3 ایستگاه تقویت فشار گازEPC (خط هشتم سراسری)
مدیر پروژه نظارت عالیه و کارگاهی 10 ایستگاه تقویت فشار گازC (خط چهارم سراسری )
مدیر پروژه – پروژه نظارت عالیه و کارگاهی 5 ایستگاه تقویت فشار گاز خط سراسری هشتم
مدیر پروژه – پروژه نظارت عالیه و کارگاهی 4 ایستگاه تقویت فشار گاز خط سراسری چهارم
مدير پروژه –پروژه(EPC Project ) ايستگاه پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان
مدير پروژه – پروژه چهار ايستگاه تقويت فشار گاز خط 48 اينچ آذربايجان -شركت OTEC
كارشناس ارشد Piping- پروژه يازده ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت OTEC
كارشناس ارشد Piping- پروژه فاز 6،7،8 پارس جنوبي-شركت پترو پارس
كارشناس ارشد Piping- ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد-شركت تعاوني كاركنان OIEC
كارشناس ارشد Piping- ايستگاه تقويت فشار گاز S6-شركت OIEC
كارشناس ارشد Piping- پروژه فاز 1 پارس جنوبي-شركت پترو پارس
كارشناس ارشد Piping- پروژه Offsite پتروشيمي فجر و امير كبير-شركت انر شيمي
كارشناس مكانيك- پروژه خوراك دام شعيبيه-شركت انر شيمي
كارشناس طراحي مكانيك-پروژه ساخت كوره هاي صنعتي-شركت ايركست
كارشناس طراحي مكانيك-جهاد خودكفايي
ناظر سايت- پروژه پتروشيمي بندر امام(PVC Plant)-شركت ديد گستر
ناظر سايت- پروژه پتروشيمي اراك-شركت ديد گستر
مهارت و تخصص
آشنايي كامل با اصول برنامه ريزي وكنترل هزينه علمي و مديريت علمي و مديريت منابع
آشنایي کامل با نرم افزارهايPrimavera ,MS Project, و Ceasar II و PDMS
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات

حمید رضا پور قربان

نائب رئیس هيئت مديره و مدیر بخش برق

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : حمید رضا پور قربان
سال تولد : 1349
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسي برق (قدرت)
محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال اخذ مدرک : 1373
تجارب و سوابق كاري
بیش از 22 سال تجربه كاري
مدیر پروژه- پروژه نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله اسفراین-نقاب-جغتای (خطوط سراسری گاز)
مدیر پروژه- پروژه طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
مدير بخش برق- پروژهMC چهار ايستگاه تقويت فشار گاز خط سراسری چهارم گاز
مدير بخش برق- پروژه(EPC Project ) تلمبه خانه آب مس سرچشمه
مدير بخش برق -پروژه Pig Launcher /Receiver Station 1400 & 3500(EPC Project)
مدير بخش برق- پروژه ايستگاههای تقويت فشار گاز فازهای 8،7،6 پارس جنوبی
مدير بخش برق- پروژه يازده ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت OTEC
مدير بخش برق- پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد-تعاوني كاركنان OIEC
كارشناس ارشد برق-پروژه سكوهاي سروش و رسالت –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه پتروشيمي فجر –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه پالايشگاه گاز خانگيران –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه OffSite پتروشيمي امير كبير –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه انبار نفت اراك –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه روغن نباتي سيرجان –انرشيمي
كارشناس ارشد برق-پروژه خوراك دام شعيبيه –انرشيمي
كارشناس برق-پروژه پست هاي 20 KV –نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مهارت و تخصص
آشنايي كامل با نرم افزارهاي Etap 4 و Calculux
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات

محمد افراسیابیان

عضو هيئت مديره | مدير پیشنهادات و بازاریابی

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : محمد افراسیابیان
سال تولد : 1338
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسي شیمی
محل تحصیل : دانشگاه فني و مهندسي سیستان و بلوچستان
سال اخذ مدرک : 1366
تجارب و سوابق كاري
بیش از 28 سال تجربه كاري
مدير پروژه -خط لوله "42 انتقال گاز به پالايشگاه بيد بلند 1منشعب از خط لوله پنجم سراسري
مدير پیشنهادات و بازاریابی-شرکت مهندسین فرآیند سازان انرژی FSEC
مدیر پروژه- طراحی و مهندسی پروژه تلمبه خانه سبزآب
مدیر پروژه- طراحی و مهندسی پالایشگاه فجر جم
مدير مهندسي- پروژه يازده ايستگاه تقويت فشار گاز- شركت OTEC
كارشناس ارشد Piping- پروژه فازهاي 6،7،8 پارس جنوبي- شركت پتروپارس
سرپرست بخش Piping- پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد- شركت تعاوني كاركنان OIEC
كارشناس ارشد Piping- پروژه ابوذر خشكي و بي بي حكيميمه اهواز-شركت انرشيمي
كارشناس ارشد Piping- پروژه Offsite امير كبيرو پتروشيمي فجرو خوراك دام شعيبيه - شركت انرشيمي
كارشناس ارشد Piping- پروژه تاسيسات سرچاهي چاههاي گورزين و سرخون-شركت انرشيمي
كارشناس ارشد Piping- پروژه پالايشگاه گاز خانگيران و خط لوله 42 اينچ نفت خام فروزان- شركت انرشيمي
مدير پروژه - پروژه تاسيسات زير بنايي آلومينيوم المهدي- شركت انرژي فردا
كارشناس ارشد Piping- پروژه مجتمع شيميايي جزيره خارك- شركت انرشيمي
كارشناس ارشد Piping- پروژه پتروشيمي بندر امام و انبار نفت اراك- شركت انرشيمي
كارشناس ارشد Piping- پروژه تزريق گاز بي بي حكيمه و رگ سفيد- شركت انرشيمي
بازرس فني- پروژه بازسازي پتروشيمي بندر امام واحد NF و الفين- شرکت پتروشيمي بندر امام
بازرس فنی- بازرس فنی از تاسیسات گاز مایع ایران - شرکت ملی گاز مایع ایران
مهارت و تخصص
آشنايي كامل با طراحي سيستم هاي Piping
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات

عليرضا كوشانفر

عضو هيئت مديره و مدير بخش فرآیند | مدیر پروژه

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : عليرضا كوشانفر
سال تولد : 1346
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : فوق ليسانس
رشته تحصیلی : مهندسي شیمی
محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت
سال اخذ مدرک : 1375
مقطع : ليسانس
رشته تحصیلی : مهندسي شیمی
محل تحصیل : دانشگاه نفت آبادان
سال اخذ مدرک : 1368
تجارب و سوابق كاري
بیش از 27 سال تجربه كاري
مدیر پروژه نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله 30 اینچ بندرعباس و تاسیسات وابسته به صورت PC(خط هفتم سراسری)
مدیر پروژه نظارت عاليه و نظارت کارگاهی احداث خط لوله "56 انتقال گاز ششم سراسری بید بلند –اهواز
مدیر پروژه –پروژه تلمبه خانه مس سرچشمه
كارشناس ارشد فرآيند و Process Lead Eng –شرکت Technip—Jakarta
پروژه((ConocoPhillips - North Belut Central PRocessing Platform Detail Design
كارشناس ارشد فرآيند و Process Lead Eng - شرکت Technip-Jakarta- پروژه Conceptual Study for Oily Solids/Sludge Treatment & Disposal Facility -Citic Seram Energy Limited
مدير بخش فرآيند- Pig Launcher /Receiver Station 1400 & 3500(EPC Project))
مدير بخش فرآيند-پروژه پنج ايستگاه تقويت فشارگاز IGAT V-شركت OTEC
مدير پروژه-يازده ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت OTEC
كارشناس ارشد فرآيند-پروژه توسعه ميدان نفتي سلمان-شركت پترو ايران
كارشناس ارشد فرآيند-پروژه توسعه 16 ميدان نفتي مناطق مركزي-شركت عميد
كارشناس ارشد فرآيند-پروژه فاز 1 پارس جنوبي-شركت صنعتي دريايي ايران
كارشناس ارشد فرايند- پروژه پالايشگاه خانگيران و روغن نباتي سيرجان -شركت انرشيمي
كارشناس ارشد فرايند- پروژه خط لوله 42 اينچ خارك-شركت انرشيمي
كارشناس ارشد فرايند- طرح توسعه پالايشگاه-پالايشگاه نفت پارس
كارشناس فرآيند و بهره برداري- سكوي سلمان- جزيره سيري - شركت نفت فلات قاره
كارشناس فرآيند-جهاد خودكفايي سپاه
مهارت و تخصص
آشنايي با نرم افزارهاي Flarenet,Flaresim,Pipesim,Phast ،آشنايي كامل با فرآيندهاي پالايشگاهي
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات

سعید رضا پورقربان

عضو هيئت مديره و مدیر بخش Piping | مدیر پروژه

مشخصات پرسنلی
نام و نام خانوادگی : سعید رضا پورقربان
سال تولد : 1351
ملیت : ایرانی
تحصیلات
مقطع : ليسانس
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك(حرارت و سيالات)
محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت
سال اخذ مدرک : 1373
تجارب و سوابق كاري
بیش از 22 سال تجربه كاري
مدیر مهندسی پروژه نظارت عالیه و کارگاهی خط لوله 42 اینچ مندنی زاده(پالایشگاه بیدبلند) (خط پنجم و ششم سراسری)
مدیر پروژه - پروژه نظارت عالیه وکارگاهی تعویض بخشی از خط لوله "56 دوم سراسری (کنگان-فراشبند)
مديربخش Piping-پروژه تلمبه خانه سبز آب
مدير بخش لوله كشي -پروژهPig Launcher /Receiver Station 1400 & 3500
مدير مهندسي-پروژه پنج ايستگاه تقويت فشارگاز-شركت OTEC
مديربخش Piping-پروژه يازده ايستگاه تقويت فشارگاز-شركت OTEC
سرپرست بخش Piping-پروژه اسيد استيك-شركت EIED
سرپرست بخش Piping-پروژه الفين 7 بندر ماهشهر-شركت EIED
سرپرست بخش Piping-پروژه NGL 1200 &1300 -شركت EIED
سرپرست بخش Piping-پروژه مخازن صادراتي بندر امام-شركت EIED
سرپرست بخش Piping-پروژه شش ايستگاه تقويت فشار گاز-شركت EIED
هماهنگ كننده بخش Piping-پروژه بوتادين امير كبير-شركت چگالش
كارشناس ارشد بخش Piping-پروژه پالايشگاه نفت واحد بنزين تركمنباشي-شركت EIED
كارشناس ارشد بخش Piping-پروژه ايستگاههاي S3 & S6- پروژه الفين 6 امير كبير -شركت EIED
كارشناس بخش Piping- روغن نباتي سيرجان ,پروژه سكوي رسالت و سروش -شركت انرشيمي
كارشناس بخش Piping-پروژه پارس جنوبي فاز 1 -شركت انرشيمي
كارشناس دفتر فني-پروژه ساخت سوله خازن سازي -شركت ايران سوئيچ
مهارت و تخصص
آشنايي كامل با نرم افزارهاي PDMS & CEASAR II
زبان
فارسی و انگلیسی
دیدن جزییات