پروژه ها

به صورت خلاصه فعالیت ها و پروژه های طراحی و مهندسی و نظارت انجام شده و در دست انجام شرکت در ادامه ارائه شده است 

پروژه نظارت کارگاهی و عالیه و بازرسی شخص ثالث در پروژه خط انتقال 30 اینچ نور کلار آباد


پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله “56 به طول 60 کیلومتر بموازات خط دوم سراسری (کنگان-فراشبند)


پروژه طراحي پايه، نظارت عاليه و کارگاهي سه ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد، دوراهان، پل کله


پروژه طراحی پایه ، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پنج ايستگاه تقويت فشار گاز بر روي خط لوله هشتم سراسری


پروژه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه احداث خط لوله 30 و 20 اينچ بيدبلند/گچساران به روش EPC


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي و ارائه خدمات مهندسي خريد براي 5 ايستگاه تقويت فشار گاز


پروژه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه چهار ایستگاه تقویت فشار گاز، ايستگاههای 5-8 خط لوله چهارم سراسری


پروژه نظارت کارگاهی و عالیه طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون


پروژه خدمات مهندسی تکمیل طراحی تفصیلی، خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خطوط لوله 24 و 20 اینچ ارتباطی ايستگاه تقويت فشار گاز آغاجاری


پروژه طراحي مهندسي تفصیلی و مشاوره اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه گاز فجر جم (خط لوله “56)


پروؤه طراحي مهندسي تفصيلي، خريد و نصب ايستگاه تلمبه خانه سبز آب (EPC)


پروژه مهندسي،خريد،نصب و راه اندازي انبار نفت بيرجند(EPC)


ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 42 اینچ انتقال گاز ترش به پالایشگاه بید بلند


پروژه مهندسي،خريد،نصب ايستگاه C06 و C08 پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان (EPC)


پروژه نظارت کارگاهی و نظارت عالیه خط انتقال گاز اسفراین-نقاب-جغتای


پروژه مهندسي،خريد،نصب و راه اندازي دستگاههاي ارسال كننده و دريافت كننده توپك هوشمند و شيرهاي توپي ايستگاههاي 1400 و 3500


پروژه خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه برپروژهEPC تاسیسات تقويت فشار گازخنج/جهرم/صفاشهر


پروژه مديريت پيمان چهار ايستگاه تقويت فشار گاز (MC)


پروژه خرید خدمات مشاور نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ایستگاه کنترل فشار گاز نائین


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي 7 ايستگاه تقويت فشار گاز


پروژه نظارت عالیه و کارگاهی نصب توربو کمپرسورهای یدک تاسیسات ده ایستگاه تقویت فشارگاز


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي 4 ايستگاه تقويت فشار گاز بر روی خط لوله دوم آذربایجان


پروژه انجام خدمات نظارت ، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران


پروژه طراحي پايه، نظارت عاليه و کارگاهي دو ايستگاه تقويت فشار گاز ارسنجان و خيرگو


پروژه نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند–اهواز به روش (EPC)


پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله انتقال گاز “30 بندرعباس


پروژه طراحی مهندسی تفصیلی، ايستگاه اضطراری تقويت فشار گاز تکاب


پروژه خدمات مشاوره طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه احداث ادامه خط دهم سراسری حدفاصل پل کله/ نیزار قم به طول حدود 230 کیلومتر و قطر 56 اینچ