افتتاح رسمی پنج ایستگاه تقویت فشار خط هشتم گاز سراسری

22
اسفند 1395

پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خنج- جهرم- صفا شهر- نایین و کاشان بر روی خط هشتم سراسری گاز که گاز طبیعی را از پارس جنوبی به مناطق مرکزی و شمالی کشور منتقل میکند، هریک با بهره گیری از چهار دستگاه توربو کمپرسور ٢٥ مگاواتی طی مدت ٣٠ ماه و با هزینه ای بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال تحت طراحی ، نظارت و مدیریت کارشناسان زبده و کارآزموده شرکت مهندسین مشاور فرآیندسازان انرژی و دیگر مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران داخلی  با حضور معاون اول رییس جمهور جناب آقای جهانگیری و وزیر محترم نفت جناب آقای زنگنه در تاریخ 19/12/95 افتتاح و رسما به بهره برداری رسید.