بازدید مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران –جناب آقای مهندس عراقی از پروژه خط لوله 30 اینچ بندر عباس

05
آذر 1395

جناب آقای مهندس عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز به همراه جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم منطقه 6 گاز کشور به اتفاق هیئت همراه  از پروژه ادامه خط لوله 30 اینچ غرب بندرعباس در مورخه 25/08/1395 بازدیدبعمل آورده و از نزدیک درجریان پیشرفت پروژه و زمان تزریق گاز به خط 22 اینچ سرخون جهت هماهنگی لازم قرارگرفتند.


آلبوم تصاویر