تحویل موقت پروژه خط لوله 30 اینچ بندر عباس

24
تیر 1395

پروژه ی خط لوله 30 اینچ بندرعباس(خط هفتم سراسری) به طول تقریبی 32 کیلومتر (خط اصلی و واریانت) به همراه تاسیسات مربوطه ، ایستگاه لانچر ، ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه حفاظت کاتدیک ، ایستگاه شیر بین راهی که از شهریور ماه 93 آغاز به کار گردید و حدود 1 سال و 8 ماه علی رغم مشکلات اجرایی و تغییرات حادث شده در اردیبهشت ماه سال جاری تزریق گاز و تحویل موقت گردید که  هم اکنون پیمانکار در حال رفع پانچ می باشد.

 

در حال حاضر ادامه ی این پروژه به طول تقریبی 7 کیلومتر از ابتدای تیرماه 95 درحال انجام میباشد.