تزریق گاز به خط” 20 اینچ تقویتی اسفراین-نقاب

29
بهمن 1396

در دی ماه سال 1396 خط لوله” 20 اینچ تقویتی اسفراین – نقاب به طول 35 کیلومتر به همراه ایستگاههای لانچر و رسیور مربوطه تست و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال بهره برداری می باشد. راه اندازی خط فوق یکی از دلایل اصلی عدم افت فشار گاز در زمستان اخیر در استان خراسان و بی نیازی کشور از گاز وارداتی از کشور ترکمنستان بوده است.

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی
پیمانکار: شرکت ایران ارتباط