راه اندازی دو واحد از چهار واحد ایستگاه خنج

24
تیر 1395

عملیات Tie-in ورودی و خروجی ایستگاه تقویت فشار گاز خنج در استان فارس بر روی خط هشتم سراسری به ظرفیت تقریبی 110 میلیون مترمکعب در روز با فشار گاز ورودی معادل psi 956 و فشار خروجی معادل psi1305 و دمای گاز ورودی º 42 و خروجی º 50 درجه در تاریخ های 3 و 4 اردیبهشت ماه 95 انجام شده است و آماده تزریق گاز و راه اندازی (دو واحد از چهار واحد) می باشد. تعداد دستگاههای اصلی شامل اسکرابرها، فیلترها، توربو کمپرسورها از نوع سومی زوریا (Somy-Zorya) و کولرهای هوایی معادل 1+3 درنظرگرفته شده است .