راه اندازی 2 واحد ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم

16
بهمن 1395

دو واحد از چهار ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم بر روی خط هشتم سراسری در تاریخ 10/11/95 پس از پشت سرنهادن تست های مختلف و عملیات 72 ساعت در حضور بهره بردار محترم و تحت نظارت کارشناسان و مدیریت شرکت فرآیند سازان انرژی با موفقیت راه اندازی . شایان ذکر است که 2 واحد ایستگاه به طور متوسط روزانه 77 میلیون متر مکعب گاز ایران را با فشار ورودی 831 Psi و فشار خروجی 1118 Psi در این خط پمپاژ می نماید.