خانه » صفحه نایب قهرمانی تیم تکواندوی شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

04
11

نایب قهرمانی تیم تکواندوی شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی


کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات تکواندو در چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر نونهالان باشگاههای استان تهران در سال 1396 توسط تیم تکواندوی شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی